Valeways

valeways-logo

Cen Williams

Gyda thristwch mawr, cyhoeddwn farwolaeth Cen Williams. Yr oedd wedi bod yn hir weithgar gyda chymdeithas Valeways ac yn chyfansoddwr newyddlen Valeways. Roedd Cen yn artist talentog ac fe wnaeth wella ein rhaglen o deithiau cerdded â themau, a hyd yn oedd trefnu arddangosfa o gelf cerddwyr Valeways. Fel siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, roedd yn gaffaeliad gwych i'n teithiau cerdded yn y Gymraeg. Yn bwysicaf oll, yr oedd yn ddyn caredig a diddorol, yn anhunanol, yn hunan-effeithiol a ganddo hiwmor tawel a charedig.

Cydymdeimlwn â Carolyn a'i theulu yr oedd mor gefnogol iddynt. Pan fydd yn bosibl, bydd dathliad o'i fywyd a'i dalentau a chyflawniadau yn cael ei drefnu.

Donate through Give as you Live Donate    Logos

Valeways, Unit 7, Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry CF62 9DA
Telephone: 01446 749000 E-mail: info@valeways.org.uk

Web site design by Centrury Web Design